Boekingen

Voor reserveringen en overige vragen betreffende de optredens kunt u zich richten tot Annie Hack,
Telefoon: 06-10748632
E-Mail: boekingen@seniorenharmonieharvano.nl

Ook kunt U zich wenden tot:
Secretaris,  Wim van Nassau
Telefoon: 06-83400037
E-mail:  secretaris@seniorenharmonieharvano.nl